Castelul Korniș

Castelul Korniș

 Castelul cu inorogi sau Castelul Kornis, situat în satul Mănăstirea, este una dintre cele mai interesante clădiri care se găsesc în zona Transilvaniei. A fost cândva un superb castel renascentist care găzduia cel mai mare muzeu de Ştiinţe naturale din Europa.

 Inclus în Lista monumentelor istorice atestate din România, cu patru poziţii:

     •Castelul Kornis

     •Aripa veche a castelului Kornis

     •Corpul neoclasic al castelului Kornis

     •Fântâna castelului Kornis

 Castelul nu a beneficiat între timp de nici o lucrare de renovare. Fiind retrocedat şi aparţinând, în prezent, ultimei moştenitoare a familiei Kornis, primăria nu are dreptul de a interveni în nici un mod pentru renovarea sau valorificarea sa, căutându-se soluţii în acest sens.

  Construcţia Castelului Kornis a început în anul 1573, sub îndrumarea lui Kristof Kereszturi şi a continuat apoi timp de 19 ani. În decursul timpului castelul a fost mereu completat cu clădiri secundare în forma unei incinte patrulatere. În anul 1600 castelul devine proprietatea familiei Kornis care a adăugat castelului etajul al doilea, împreună cu trei turnuri octogonale de colţ şi un bastion în formă de pană.

  În anul 1720, Zsigmond Kornis a contruit două noi bastioane octogonale în partea sudică şi a refăcut turnul de la intrarea în castel, turn care există şi în zilele noastre.

  În faţa turnului de poartă se află un pod, construit peste un şanţ, la capătul căruia doi inorogi din piatră, cu cornul metalic, străjuiesc şi astăzi intrarea în castel.

  În anul 1941 povestea castelului se termină brusc, în timpul celui de-al doilea război mondial când cea mai mare parte a castelului a fost distrusă. Biblioteca ce cuprindea peste 9000 de volume, formată din cărţi rare, a fost distrusă şi cărţile arse în curtea castelului.

  În anii 1975-1976 o parte din zidăria castelului a fost reconstruită iar capela Kornis a fost preluată de către Biserica Ortodoxă. Din păcate, nu s-au mai făcut lucrări serioase de refacere a castelului, fapt pentru care acum castelul e mai mult ruine.

  Impozanţi au rămas doar inorogii de la intrare.