SALARIZAREA FUNCȚIILOR PUBLICE ȘI A PERSONALULUI CONTRACTUAL LA NIVELUL COMUNEI MICA PE ANUL 2023