Cultură și învățământ

Cultură
Biblioteca comunală pune la dispoziţia elevilor şi a celorlalţi locuitori ai comunei 22000 volume de cărţi.
Cămine culturale există în satele Mica, Mănăstirea Nireş.
În scopul păstrarii tradiţiilor populare şi a portului popular, se organizează sărbătorile tradiţionale "Înpănatul boului", Paparudele", "Sânzâienele", "Strigatul peste deal".
Tradiţiile meşteşugăreşti s-au pierdut în timp. Nu mai există cusătorese de port popular şi ţesături.
Dintre personalităţile care s-au nascut pe meleagurile comunei Mica sunt:

  • VIRGIL MEDAN - folclorist din Nireş
  • URIAN ISIDOR -ambasador în Corea, Japonia, Nepal, din Sânmarghita
  • VADEANU STEFAN -profesor universitar din Mănăstirea
  • RUSU ALEXANDRU - PROFESOR UNIVERSITAR DIN Santiago de Chile din Mănăstirea
  • MIERE DOINA -conferenţiar universitar de farmacie Cluj, din Mănăstirea
  • şi alţi sute de ingineri, profesori, doctori, economişti ,avocaţi etc.


Lăcașuri de cult
Importante lăcaşuri de cult sunt: Biserica Sf. Nicolae în stil romanic construită în 1520 în partea de vest a satului pe o terasa înfiptă în malul drept al Someşului Mic şi Biserica veche ortodoxă "Înălţarea Sfintei Cruci" în stil gotic din prima jumătate a secolului XIII în Mănăstirea şi Biserica Reformată ( sec. XIII) Nireş. Bisericile au importante obiecte de cult cum ar fi icoane, pânze, blazoane vechi.
De asemenea ruinile Castelului Korniş din Mănăstirea aminteşte de istoria acestor locuri.
Aceste lăcaşuri de cult pot fi introduse în circuitul turistic al zonei împreuna cu celelalte atracţii naturale ale locurilor.

Religie
Populaţia comunei Mica se împarte din punct de vedere al religiei între cultul ortodox, reformat, greco-catolic, adventist de ziua a şaptea, penticostali. În ceea ce priveşte activitatea culturală şi spirituală trebuie o mai buna implicare a bisericii şi a primăriei în coordonare cetăţenilor în activităţi care au rolul de a pastra şi a perpetua şi a prelua tradiţiile dar şi de a-i uni şi a-i responsabiliza social.

Sport și agrement
Activităţile sportive pe care le putem menţiona sunt cele care au loc în cadrul unităţilor de învăţământ din comună.
Pe lânga acestea sunt echipe de fotbal în satele Sânmarghita şi Mica,cu activitate competiţională în campionatul local şi echipa de fotbal din Mănăstirea cu activitate competiţionala în campionatul zonal-zona Gherla.
La acestea trebuie menţionate partidele de fotbal organizate spontan în zilele de duminică şi sărbătoare de tineret , prilej cu care se întâlnesc şi se relaxează după o săptămâna de muncă.
La Mica există o bază de agrement pe malul Someşului care necesită amenajări şi dotări corespunzatoare. Celelalte zone sunt favorabile dezvoltării agroturismului datorită splendorii peisajului, dar şi datorită efectelor balneoclimatice ale apelor sărate de la Nireş şi Sânmarghita.

Educaţia şi sănătatea
Infrastructura sistemului educaţional a comunei Mica este asigurată de următoarele unităţi şcolare:
Şcoala generală cu claserle I-VIII în satele Nireş şi Sânmarghita
Şcoala generală cu clasele I-IV în satul Mica şi Mănăstirea
Gradiniţa Mica , Mănăstirea , Nireş şi Sânmarghita (cu secţie maghiară în Nires şi Sânmarghita)
În aceste unităţi de învăţământ se pregătesc şi învaţă 214 elevi astfel:

ŞCOALA EFECTIV ELEVI
Clasele I-IV
Clasele V-VIII
Şcoala generală cu clasele I-VIII Nireş
46 54
Şcoala generală cu clasele I-VIII Sânmarghita
47 38
Şcoala generală cu clasele I-IV Mica
9 -
Şcoala generală cu clasele I-IV Mănăstirea
20 -

 

Sistemul de învăţământ preşcolar este structurat în patru gradiniţe, câte una din fiecare din localităţile comunei Mica:

  • Mica o grupă cu predare în limba română de 14 copii,
  • Mănăstirea o grupă cu predare în limba română de 15 copii,
  • Nireş o grupă cu predare în limba română, o grupă cu predare în limba maghiară de 35 copii,
  • Sânmargita o grupă cu predare în limba română şi o grupă cu predare în limba maghiară de 35 copii,

Pregătirea elevilor este asigurată de colectivul de profesori format din profesori titulari şi suplinitori calificaţi, care au continuitate în unităţile de învăţământ:

Statutul cadrelor didactice
1.TITULARI
ÎNVĂŢĂTORI - 8
EDUCATOARE - 3
PROFESORI - 7

2.SUPLINITORI - 10

Şcolile Mica, Nireş, Sânmarghita sunt dotate cu calculatoare, inprimante, copiatoare, scanner, iar Şcoala Mica este conectată la internet.
Fondul de carte al bibliotecilor de care beneficiază şcolile este de 8500 exemplare.
Trebuie îmbunătăţită dotarea cu mobilier, materiale didactice a sălilor de clasă şi spaţiile anexe.
Prin accesarea de fonduri guvernamentale, ca urmare a interesului deosebit manifestat de primarul comunei Mica Goron Pavel faţă de condiţiile în care învaţă copiii din comună, şcolile din Nireş şi Sânmarghita au fost reabilitate şi modernizate.
S-au efectuat lucrări de reabilitare Termică a localului şcolii Nireş şi Sânmarghita prin realizarea încălzirii centrale, de refacere a acoperişului, montarea de geamuri termopane şi parchetarea sălilor şcolii precum şi lucrări de zugrăvit.


În comuna Mica există un dinspensar medical din anii 1960 , cu doi medici de famile care lucrează în comună din 1984.
Serviciile medicale de urgenţă sunt asigurate de către unităţile de ambulanţă din Dej şi Cluj-Napoca.
Pe raza comunei Mica functionează şi un cabinet de medicină veterinară.
În ceea ce priveşte calitatea serviciilor medicale aceste trebuie îmbunătăţite prin dotarea cu aparatură mai modernă pentru asigurarea primului ajutor până la sosirea serviciului de ambulanţă din localităţile sus menţionate. La fel şi dotarea cu medicamente este defectuoasă. În comună există două puncte farmaceutice.

 

Servicii administrative
Unităţile administrative prezente pe teritoriul comunei sunt: Oficiul Poştal, Postul de poliţie.
Pentru siguranţa cetăţenilor şi pentru asigurarea ordinei publice acţionează trei agenţi de poliţie.
În comună nu există o instituţie bancara sau agenţie CEC, care să faciliteze serviciile de plaţi şi încasări ale cetăţenilor către diverşi furnizori de servicii.

Înapoi


S.V.S.U.