Cadrul geografic

Comuna Mica este situată în partea de nord - est a judeţului Cluj, la 65 km. de municipiul Cluj-Napoca.
Se învecinează la Nord cu Râul Someşul Mare la Est cu com Branişte din jud. Bistriţa- Năsăud şi com. Unguraş din jud. Cluj la Vest cu Râul Someşul Mic şi municipiul Dej la S cu com. Mintiul Gherlii
Localităţile componente ale comunei sunt:

  • Mica - reşedinţa de comună
  • Mănăstirea
  • Dâmbu Mare
  • Sînmărghita
  • Valea Luncii
  • Valea Cireşoii
  • Nireş.

 

Suprafaţa totală a comunei este de 6 441.71 ha din care 70% teren agricol, constituit din 2 250 ha teren arabil, 1 950 ha păşuni şi fâneţe, 275 ha vii şi livezi.
Pentru localităţile Valea Cireşoii şi Valea Luncii, nu sunt stabilite limitele intravilanului de către O.C.A.O.T.A.

Tendinţa de dezvoltare a reşedinţei de comună şi a celorlalte sate, a fost în special în lungul drumului judeţean DJ172F, prin darea în posesie a unor loturi de teren pe care s-au construit noi locuinţe.
In majoritatea localităţilor s-au înfiinţat ateliere de prelucrare a materiilor prime locale : tâbăcărie, pielărie, cojocărie, tuicârie, confecţionat mături, brutării, tâmplărie, fabrică de sticlă, deservirea populaţiei (reparaţii radio-tv, tinichigerie, reparaţii auto).

În nordul localităţii Mica, lângă Someşul Mare s-a amenajat o mică bază de agrement, sport si plajă si o balastieră.
Ferma pomicolă (fosta A.E.I.P. Mica) şi-a păstrat profilul, deşi terenul a fost împărţit deţinătorilor. Sediile fostelor ferme de animale din Mănăstirea, Sînmărghita şi Nireş, au fost privatizate, dar şi-au păstrat profilul, existând tendinţa de dezvoltare a sectorului de creştere a animalelor.

Înapoi


S.V.S.U.