Cadrul demografic

Având 654 locuitori, localitatea Mica se află pe locul 3 între satele comunei în privinţa populaţiei, pe primul loc aflându-se loc. Nireş apoi Sînmărghita.
Populaţia totală a comunei este de 3 462 loc. din care 57,13% între 15- 59 ani, femei 50,98 %, bărbaţi 49,02 %.
Prezentăm în continuare situaţia populaţiei pe total comună şi pentru localitatea Mica.

  Mica Dâmbu Mare
Mănăsirea Nireş
Sînmărghita
Valea Luncii
Valea Cireşoii
Total comună
Recensământ 1966
939 118 963 1466 1306 55 71 4916
Recensământ 1977
1065 256 1086 1628 1405 206 194 5840
Recensământ 1992
766 118 621 1124 964 55 71 3719
Reactualizat 1999
654 87 594 1090 966 61 10 3462

 

Estimarea evoluţiei populaţiei
Neexistând studii de specialitate în acest domeniu, estimarea evoluţiei populaţiei se face după modelul de creştere tendenţială prin luare în considerare a sporului mediu anual (spor natural şi migratoriu) înregistrat în ultimii 20 ani. La o populaţie actuală de 3 462 locuitori, la un spor natural mediu de -1.29 % şi un spor migratoriu de - 5.90 %o rezultă varianta A. pentru populaţia proiectată.
Deoarece în ultima perioadă migraţia a fost nulă, s-a estimat şi evoluţia populaţiei în varianta B. cu migraţiune nulă în 1999 populaţia comunei era de 3 462 locuitori.

Evoluţia populaţiei în anii

TOTAL COMUNĂ 2005 2010 2015
Varianta A - migraţie medie
3426 3390 3354
Varianta A - migraţie nulă
3456 3449 3443

Estimarea evoluţiei populaţiei şi a resurselor de muncă s-a realizat pe total comună, ţinând cont de faptul că localităţile sunt alipite, iar populaţia este omogenă.
Se constată că există resurse locale pentru dezvoltarea în următorii ani a comunei.

 

Estimarea locurilor de muncă
În prezent pe teritoriul comunei există doar 284 locuri de muncă şi 130 şomeri.
În următorii 10-12 ani, ar putea să mai apară în urma propunerilor făcute în PUG următoarele locuri de muncă, pe total comună:

  • ferme pomicole
  • ferme legumicole
  • ferme de animale
  • fabrici de conserve
  • fabrică de mobilă
  • fabrică de sticlă
  • mori
  • ateliere
  • balastieră
  • mecanizatori agricoli

În total s-ar crea în jur de 500 locuri de muncă pe total comună, spre care s-ar îndrepta persoanele care acum îşi desfăşoară activitatea în domeniul agricol pe loturi personale, şi persoanele aflate în şomaj din comună sau chiar din oraşele apropiate.

Înapoi


S.V.S.U.