HCL 57 / 2015-03

 

Proces verbal Inregistrat astazi 13.03.2015, cu ocazia desfasurarii sedintei de consiliu ordinare din luna martie 2015

 

Consilieri prezenti                                                     Consilieri absenti

Oprea Simona                                                            Filip Stefan

 Pop Claudiu                                                              Maluczan Ernest

Leczfalvi Stefan                                                         Stelea Marius

Pop Dan                                                                     Lacatus Adrian

Man Roxana                                                               Zelencz Tiberiu

Munceleanu Ion

Lazar Flaviu

Huza loan

Se prezinta procesul verbal de la sedinta anterioara. Se supune la vot si se voteaza in unanimitate ,pentru, de catre cei prezenti. Se prezinta ordinea de zi:

 1.Rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Local- Mica,pentru sectiunea dezvoltare. pentru anul 2015

2. Analiza financiar contabila pentru anul 2014

3. Aspecte privind activitatea SU in comuna Mica.

4.HCL rectificare HCL nr. 36/11.07.2012 la Anaxa "Regulament privind functionarea Consiliului Local Mica-,Sectiunea 1, Norme preliminare privind functionarea Consiliului Local Mica, Art. 15, lit. b si c.

5. HCL privind desemnarea componentei in comisia de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii.

6. Cereri, sesizari, reclamatii adresate Consiliului Local.

7. Diverse.

 Se supune la vot ordinea de zi si se voteaza in unanimitate ,pentru, de catre cei prezenti.

Se fac propuneri pentru alegerea unui nou presedinte de sedinta, pentru semestrul II 2015..Munceleanu propune pe Oprea Simona. Aceasta refuza sa fie aleasa, din motive personale.Munceleanu propune pe Man Roxana

Se supune la vot si se voteaza in unanimitate , pentru de catre cei prezenti. Se propune graficul de sedinte ale Consiliului Local Mica, pentru trimestrul II 2015 23.04.2015, ora 12,00

1 Starea drumurilor din satele comunei Mica.

2. Campania agricola de primavara.

3.Repartizarea pasunilor in comuna Mica.

4. Cereri, sesizari, reclamatii adresate Consiliului Local Mica

5. Diverse.

14.05.2015, ora 12,00

1.Pregatirea sarbatorilor traditionale din Comuna Mica.

2.Situatia financiar contabila la zi.

3. Cereri, sesizari,reclamatii adresate Consiliului LocalMica.

4. Diverse.

18.06.2015, ora 12,00

1. Aspecte privind desfasurarea procesului de invatamant in scolile din comuna Mica. 2.Campania agricola de vara.

3.Cereri, sesizari, reclamatii adresate Consiliului Local Mica.

4. Diverse.

Se da cuvantul d-Iui. Toderean care prezinta un material privind SU din comuna. Oprea - aceiasi problema a fost ridicata si la ultima sedinta la care a participat d-l. Todereanu.Intreba daca s-a depus un proiect pe fonduri europene.

Primar - trebuie sa apara ghidulsi sa se Ianseze masuri de finantare. Cei de GAL asteapta lansarea ghidului.Banii alocati pentru fonduri europene pe GAL nu sunt suficienti .Se acceseaza foarte greu fonduri europene..

Pop Dan - prin alte masuri nu se poate?

Primar - nu se poate.Nu s-au dat ghidurile nici pentru drumuri.Pana cand vin fondurile , vine iarna. Prima prioritate va fi masina ,daca apare ghidul.S-ar putea lua si barca pneumatica.

Huza - colaborez cel mai des cu d-1. Toderean .De acum vor incepe sa apara incendii sau inundatii.Sa dam o hotarare pentru a prinde sumele necesare pentru dotarea SU.

Oprea - in al treilea an se discuta iar aceleasi probleme.

Primar - precis va fig ghid pentru GAL pentru a aduce masina.

Leczfalvi - noroc ca suntem aproape de Dej si vin pompierii de acolo..

Munceleanu - si daca ar fi masina, tot s-ar interveni..

Todereanu - trebuie angajat cineva pentru masina. Trebuie sa fie cineva capabil.Trebuie sa se ocupe cineva de ea.

Se prezinta HCL -indreptare eroare materiala, corectare HCL nr. 36/11.07.2012, Art. 15, lit. b si c.Se supune la vot si se voteaza in unanimitate pentru de catre cei prezenti.

Se prezinta HCL - privind desemnarea consilierilor in comisia de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii.Se supune la vot si se voteaza astfel: 7 voturi impotriva , 1 abtinre Munceleanu lon si zero voturi pentru.

Se prezinta situatia economico -financiara de catre primar., conform materialului anexat.

Se prezinta HCL rectificare buget de venituri si cheltuieli al Consiliului Local Mica, pentru sectiunea dezvoltare, pentru anul 2015.

Munceleanu - la Nires nu este autorizatie de functionare la scoala.

Primar - am facut grup sanitar nou, dar nu este apa.O sa facem o fantana sa vedem ce va fi. Un km de asfalt costa 4 miliarde de lei vachi, nu 1,8 miliarde de lei vechi, cum se spune .

Lazar Flaviu ce nu este in regula cu lista de investitii.

Oprea - unde sunt banii diferenta de la 4 miliarde la 150 de milioane. Cheltuim peste tot si nu avem apa si canalizare.Vorbesc toti cei prezenti deodata. Nu se poate consemna nimic.Consilierii Pop Claudiu, Oprea Simona, Pop Dan si Munceleanu parasesc sala de sedinte

 

                 Presedinte de sedinta,                                                     Contrasemneaza,

                    Zelencz Tiberiu                                                                     Secretar,

                                                                                                        Pop Nicolae

 

 

Înapoi


S.V.S.U.