HCL 46 / 2015-03

 

Romania

Judetul Cluj

Consiliul Local Mica

 

 

 

HOTARAREA NR.2

Din data de 15.01.2015

Privind reteaua scolara pentru anul scolar 2015-2016 in comuna Mica, judetul Cluj

 

 

 

Consiliul Local al comunei Mica, intrunit in sedinta de lucru ordinara/extraordinara;

Vazand discutiile din consiliul profesoral si aprobarea Consiliului de Administratie al Scolii Gimnaziale Nires;

In conformitate cu art. 61, alin. 1 si 2, precum si art. 19, alin. 4 din Legea nr.1/2011 a Educatiei Nationale;

Avand in vedere prevederile Legii nr.215/2011, a administratieipublice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

 

 

HOTARASTE

 

Art. 1 Se aproba reteaua scolara in zona comunei Mica, pentru anul scolar 2015-2016, dupa cum urmeaza:           

 

Denumirea unitatii de invatamant cu personalitate juridica

Numele:

Scoala Gimnaziala Nires, comuna Mica

Localitatea:

Nires

Nivel scolarizat

PRESCOLAR, PRIMAR, GIMNAZIAL

Adresa:

Comuna Mica, Satul Nires, Nr.137, Judetul Cluj

Telefon/fax/e-mail

0264226503; scoalamica65@yahoo.com

 

 

Denumirea structurilor arondate

Unitatea de invatamant cu personalitate juridical:Scoala Gimnaziala Nires, Comuna Mica

Denumirea AR

Scoala Primara Sinmarghita, comuna Mica

Localitatea:

Sinmarghita

Nivel scolarizat

PRESCOLAR, PRIMAR

Adresa:

Comuna Mica, Satul Sinmarghita, Nr.291, Judetul Cluj

Telefon/fax/e-mail

0264226711

 

 

 

 

Denumirea structurilor arondate

Unitatea de invatamant cu personalitate juridical:Scoala Gimnaziala Nires, Comuna Mica

Denumirea AR

Gradinita cu Program Normal Mica, comuna Mica

Localitatea:

Mica

Nivel scolarizat

PRESCOLAR

Adresa:

 Mica, Satul Mica, Nr.208, Judetul Cluj

Telefon/fax/e-mail

0264226250

 

 

 

 

 

 

 

Presedinte de sedinta,                                                                     Contrasemneaza,

                Zelencz Roland Tiberiu                                                                           Secretar,

                                                                                                   Pop Nicolae

 

 

Nr. Total consilieri: 13

Nr. Consilieri prezenti: 13

Nr. Voturi pentru:  13

Nr. Voturi contra: -

Abtineri: - 

 

 

Înapoi


S.V.S.U.