Componență și declarații

În urma alegerilor locale din 27 Septembrie 2020 a rezultat următoarea componență a Consiliului local:

Nr. crt.

Nume și prenume

Apartenența politică

1.

FILIP STEFAN

UDMR

2.

SUCIU PAVEL

PNL

3.

LECZFALVI STEFAN

UDMR

4.

VANCEA AURELIAN

PMP

5.

MAZARE GHEORGHE

PNL

6.

KOVACS ERZSEBET

PNL

7.

CETERAS ALIN

PNL

8.

MURESAN ANDREI

PNL

9.

ORSANU GELU CATALIN

PNL

10.

PAUNESCU IOAN

PNL

11.

SALATIOAN ALIN IOAN

PNL

12.

POP DAN ADRIAN

PSD

13.

BALLA MARIA

PNL

Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuţii:

  • atribuţii privind organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes local şi ale societăţilor comerciale şi regiilor autonome de interes local;

  • atribuţii privind dezvoltarea economico-socială şi de mediu a comunei;

  • atribuţii privind administrarea domeniului public şi privat al comunei;

  • atribuţii privind gestionarea serviciilor furnizate către cetăţeni;

  • atribuţii privind cooperarea interinstituţională pe plan intern şi extern.